Харесвате ли този сайт?
Да
Не
Става
Добре дошли в Чипровци
Чипровци - Цветето на България
Новини
Информация за МИГ- Западна Стара планина-Копрен-Миджур-Чипровци-Чупрене-Г.Дамяново-Ружинци
16.01.2017
Водено от общностите местно развитие - ПРСР 2014-2020г. в Стратегията на МИГ Западна Стара Планина – Копрен-Миджур - Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски...

Месечен график за сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО на територията на община Чипровци за месец ЯНУАРИ
12.01.2017

Честит Йордановден!
06.01.2017

Уважаеми жители на община Чипровци
27.12.2016

Земеделските стопани избират как да се облагат доходите им през 2017 г.
23.12.2016
Уважаеми партньори, Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2017 г. както следва: 1. Ако...

Коледен футболен турнир!
22.12.2016